แวะไหว้พระธาตุฉิมพลี ณ วัดข่อย

พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นพระธาตุที่มีการสร้างในสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากพระธาตุองค์อื่นในประเทศไทยและมีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากแห่งเดียวของโลก พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ ตั้งอยู่ที่วัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีผู้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้จำนวนมากโดยเฉพาะ พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ ซึ่งเป็นองค์พระธาตุที่สวยงามและโดดเด่นอย่างมาก พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิมีจำนวน 3 ชั้น ด้านบนสุดคือซุ้มเรือนยอดพุ่มซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระธาตุองค์นี้เปรียบเสมือนกับ วิหารแห่งสรวงสวรรค์ ซึ่งบริเวณด้านหน้าของพระธาตุมีการลงยันต์เป็นจุดเด่นขององค์พระธาตุอย่างสวยงาม ด้านในจะเห็นภาพลงยันต์สามมิติขนาดใหญ่ด้านบนผนังทั้ง 4 ทิศของพระธาตุซึ่งออกแบบและสร้างโดยช่างเมืองเพรช ด้านหน้าพระธาตุจะมีรูปปั้นยักษ์ 6 ตนยืนเฝ้าอยู่ ซึ่งภายในชั้นแรกของพระธาตุนั้นประชาชนสามารถสักการะบูชาพระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธมงคล พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ และพระสิวลีมหาลาภร่มเย็น ด้านหน้าของประตูสร้างขึ้นด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงามและมีความละเอียดมาก หน้าต่างเป็นรูป 12 นักษัตร สัตว์ป่าหิมพานต์ และเทพประจำวันเกิด นอกจากนี้ผนังของอาคารยังออกแบบด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรสวยงาม โดยชั้นสองอย่างเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 4 องค์ ชั้น 3 เป็นเรือนยอดพุ่มซึ่งประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก 5 ยอดลงรักปิดทองให้พุทธศาสนิกชนได้ขึ้นมากราบสักการะ  ซึ่งตัวอาคารทั้งหมดเปรียบเสมือนกับวิหารแห่งสรวงสวรรค์เลยทีเดียว ซึ่งพระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ ณ วัดข่อย จังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่ง

วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งวัดถูกทิ้งร้างหลังสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งหมดภายในวัดมีศาลาการเปรียญอายุกว่า 300 ปี ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง สร้างขึ้นโดยพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อพระราชทานแด่พระสังฆราชชาวเพชรบุรี ตัวอาคารของวัดมีศิลปะแบบสมัยอยุธยาที่สวยงามนอกจากนี้ตัวโบสถ์ยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับข้าศึกที่บุกมายังวัดซึ่งเห็นเป็นรอยขวานบริเวณประตูของโบสถ์ นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีรูปวาด จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามในสมัยอยุธยาประกอบด้วยภาพเทพชุมนุมเรียงรายกัน 5 ชั้น และมีพระประธานพระพุทธรูปปางมารวิชัยให้ผู้คนกราบไหว้ ภายในวัดยังมีหอเก็บพระไตรปิฏก เป็นอาคารสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตัวบ้านยกสูง รองรับด้วยเสาไม้ 3เสา ตั้งอยู่กลางน้ำซึ่งภายในเป็นที่เก็บพระไตรปิฎก ประกอบด้วย 3 ปิฎกคือ พระธรรมปิฏก พระไตรปิฏก และพระสุตันตปิฎก ซึ่งเป็นไตรปิฎกที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว ทั้งนี้ต้องสร้างขึ้นกลางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกหรือมดกัดแทะพระไตรปิฎก ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังลงรักปิดทอง ต่อมาได้ถูกบูรณะและทาสีด้วยสีแดงทั้งหลังโดยศาลาการเปรียญภายในวัดนี้มีความเก่าแก่และเป็นสถานที่สำคัญของวัด บางจุดของหลังคามีตะใคร่ขึ้นจับ ซึ่งเดิมทีศาลาการเปรียญแห่งนี้เป็นของเจ้าฟ้าพระขวัญ ต่อมาพระเจ้าเสือได้รื้อและสร้างใหม่ถวายแด่พระสังฆราชแตงโมโดยมีบานประตูแกะสลักที่งดงาม

วัดถ้ำเสือ วัดที่ชาวบ้านต่างเลื่อมใส

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยหลวงพ่อจำเนียรมีความประสงค์ที่จะหาสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเรื่องเล่าว่า หลวงพ่อจำเนียรเกิดนิมิตเห็นสถานที่ที่เป็นภูเขาและมีถ้ำใต้ภูเขา ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นถ้ำในจังหวัดกระบี่ ต่อมาหลวงพ่อจำเนียรได้ให้พระอาจารย์หีดไปแสวงหาสถานที่ดังกล่าวและได้พบสถานที่ดังกล่าวในบริเวณอำเภอแก่งกระจานซึ่งมีลักษณะตรงตามที่หลวงพ่อจำเนียรเห็นในนิมิตดังกล่าว ซึ่งหลวงพ่อได้ใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและได้นำคณะสงฆ์ประกอบด้วย สามเณร 53 แม่ชี 56ท่าน จากวัดสุคนธาวาส มาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้อันมีนามว่าถ้ำเสือ และตั้งชื่อสถานที่ดังกล่าวว่า วัดถ้ำเสือ ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2533 สาเหตุที่ชื่อว่าวัดถ้ำเสือนั้นเพราะว่าบริเวณดังกล่าวชาวบ้านมักพบเห็นเสือโคร่งจำนวนมากอาศัยอยู่ซึ่งก็พบรอยอุ้งเท้าเสือในบริเวณนั้นด้วย นอกจากนี้ชื่อของวัดถ้ำเสือยังเป็นวัดที่รู้จักกันอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่อีกด้วย ความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจำเนียร” ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใส ศรัทธามาช้านาน สภาพโดยทั่วไปของ วัดถ้ำเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ ซึ่งจะมีถ้ำต่างๆดังนี้ประกอบด้วย ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำงู ถ้ำเต่า ถ้ำมือเสือ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีจุดเด่นแห่งหนึ่งคือ พระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 600 เมตร, พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่ […]