แวะไหว้พระธาตุฉิมพลี ณ วัดข่อย

พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นพระธาตุที่มีการสร้างในสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากพระธาตุองค์อื่นในประเทศไทยและมีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากแห่งเดียวของโลก พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ ตั้งอยู่ที่วัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีผู้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้จำนวนมากโดยเฉพาะ พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ ซึ่งเป็นองค์พระธาตุที่สวยงามและโดดเด่นอย่างมาก พระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิมีจำนวน 3 ชั้น ด้านบนสุดคือซุ้มเรือนยอดพุ่มซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระธาตุองค์นี้เปรียบเสมือนกับ วิหารแห่งสรวงสวรรค์ ซึ่งบริเวณด้านหน้าของพระธาตุมีการลงยันต์เป็นจุดเด่นขององค์พระธาตุอย่างสวยงาม

ด้านในจะเห็นภาพลงยันต์สามมิติขนาดใหญ่ด้านบนผนังทั้ง 4 ทิศของพระธาตุซึ่งออกแบบและสร้างโดยช่างเมืองเพรช ด้านหน้าพระธาตุจะมีรูปปั้นยักษ์ 6 ตนยืนเฝ้าอยู่ ซึ่งภายในชั้นแรกของพระธาตุนั้นประชาชนสามารถสักการะบูชาพระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธมงคล พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ และพระสิวลีมหาลาภร่มเย็น ด้านหน้าของประตูสร้างขึ้นด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงามและมีความละเอียดมาก หน้าต่างเป็นรูป 12 นักษัตร สัตว์ป่าหิมพานต์ และเทพประจำวันเกิด นอกจากนี้ผนังของอาคารยังออกแบบด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรสวยงาม โดยชั้นสองอย่างเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 4 องค์ ชั้น 3 เป็นเรือนยอดพุ่มซึ่งประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก 5 ยอดลงรักปิดทองให้พุทธศาสนิกชนได้ขึ้นมากราบสักการะ  ซึ่งตัวอาคารทั้งหมดเปรียบเสมือนกับวิหารแห่งสรวงสวรรค์เลยทีเดียว ซึ่งพระธาตุฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ ณ วัดข่อย จังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่ง