พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน คือ พระตำหนักที่ประทับพระราชฐานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวันใช้เป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงฤดูร้อนซึ่งพระองค์จัดเป็นที่ประทับที่มีความเรียบง่ายตามพระราชประสงค์ของพระองค์เพื่อไม่ให้เปลืองพระราชทรัพย์จนเกินไป โดยพระองค์เสด็จมาประทับ ณ พระราชนิเวศน์นี้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2467 เป็นเวลา 3 เดือน และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2468 หลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับอีกเลย เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคตในอีก 5 เดือนต่อมา ณ พระบรมมหาราชวัง

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันถูกสร้างและออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ โดยมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองและการผสมของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมีจำนวน 2 ชั้นเปิดโล่งทำด้วยไม้สักทองและใต้ถุนทำเป็นคอนกรีต หลังคาเป็นทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าวแบบสี่เหลี่ยมซึ่งสามารถกันฝันและแดดได้ดีกว่าแบบเพดานยกพื้นสูงมีบานเกร็ดระบายความร้อน ภายในบริเวณมีเสารองรับพระที่นั่งทั้งหมด1080ต้นวางในแนวเดียวกันเสาทุกต้นมีการหล่อขอบฐาน และยกขอบขึ้นไปรางน้ำเรียกว่าบัวขอบเพื่อกันมดและสัตว์อื่นๆซึ่งในสมัยนั้นมีแมลงและสัตว์เลื่อยคลานอื่นๆชุกชุมมาก

ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ยังคงดูแลและซึ่งไว้เป็นพระราชฐาน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นค่ายพระรามหก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้ในการฝึกรบสนับสนุนทางอากาศร่วมกับกองทัพอากาศ รวมถึงได้จัดตั้ง มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี